1. Pogoji in zasebnost

Spletno mesto www.mineral-revija.si upravlja podjetje Business Media d.o.o.

V podjetju Business Media d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost. Business Media vam zagotavlja visoko raven varovanja podatkov in se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil (za visoko raven varovanja podatkov jamči Business Media) in uporabljal samo z namenom analiziranja naročnikov (udeležencev dogodkov), marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Business Media ter jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretjim osebam.

Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da Business Media trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Časnik Finance je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti registriranega uporabnika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Business Media.

Business Media d.o.o. izdajanje časopisov, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ID številka za DDV: SI49756338.

Piškotki

Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah, mobitelih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to, da z novo zakonodajo (ZEKom-1) prihaja do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo. So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:

  • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske
  • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave
  • na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene
  • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi
  • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani
  • za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja...

Lastni in zunanji piškotki

Spletne strani, ki jih prejemate s strežnikov Business Media, lahko vključujejo tudi vsebine z zunanjih strežnikov - videe, grafe, vsebine in orodja z družabnih omrežij, oglase... Zunanji strežniki uporabljajo svoje piškotke in jih uporabniku pošljejo direktno - strežniki Business Media v stran vključijo le navodilo tipa "tukaj vstavi nekaj z Youtube", ne moremo pa kontrolirati tega, ali in katere piškotke bo uporabniku poslal zunanji strežnik.
Ker je tako, vam lahko kot kontrolo zasebnosti glede tega ponudimo samo možnost, da sprejemate ali zavračate zunanje piškotke. Če se odločite, da jih ne sprejemate, boste s strežnikov Financ prejemali vsebine brez vključenih zunanjih elementov.

Za vse piškotke, ki niso lastni, velja naslednje:

Čeprav spletne strani Business Media vsebujejo navodilo, naj se vanje vključijo elementi z zunanjih strežnikov, strežnik Business Media nima vpogleda v komunikacijo med zunanjimi strežniki in uporabnikom. Ta se dogaja neposredno. Zato je tehnično nemogoče tekoče spremljati in v vsakem trenutku ponuditi ažuren seznam piškotkov, ki jih uporabljajo zunanji strežniki. Zapisani seznam tako velja na dan, ki je zapisan zgoraj. Občasno bo osvežen.

Onemogočenje piškotkov

Uporabo piškotkov lahko ne glede na vašo privolitev ali zavračanje piškotkov na posamezni spletni strani nadzirate in spreminjate tudi neposredno v svojem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera (stran v angleškem jeziku)
Safari (stran v angleškem jeziku)

Če uporabo piškotkov zavrnete na spletni strani ali piškotke izključite v brskalniku, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

Dodatna vprašanja

Dodatna vprašanja in komentarje v zvezi z zasebnostjo in delovanjem strežnika lahko pošljete administratorju.

2. Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijave na dogodke in odpovedi prijave pred izvedbo dogodkov družbe Business Media d.o.o.

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen Dogodek pred izvedbo Dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo Dogodkov.

Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo dogodkov družbe Business Media d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (konference, seminarje, delavnice in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave - v nadaljevanju: Dogodki), ki jih organizira Business Media d.o.o. (v nadaljevanju: Organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja mineral-revija.si/terms in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani mineral-revija.si.

2. Prijave in plačilo kotizacije

Prijavnica

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani mineral-revija.si/terms za posamezen dogodek ali preko e-pošte na naslov info@bmslovenia.si. Izpolnjeno prijavnico lahko posredujete po pošti, v primeru prostih mest, pa je možno izpolniti prijavnico in pristopiti k Dogodku tudi na mestu Dogodka.

Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi v katerikoli od navedenih načinov prijave, je potrebno vnesti naslednje podatke:
Ime in priimek udeleženca* in funkcijo v podjetju
Podatke o plačniku / prijavitelju na Dogodek: podjetje, naslov, ID za DDV, matična številka*
Telefon, Faks, e-pošta*
Žig in podpis prijavitelja na Dogodek*
(*podatki, označeni z * so obvezni. Podrobnejše pojasnilo glede varovanja osebnih podatkov v točki 6. )

Plačilo kotizacije

Na prijavnici in/ali na spletni strani posameznega dogodka v polju kotizacija/prijava je navedena višina kotizacije in morebitni popusti, ki jih prizna Organizator.
Organizator bo po opravljenem Dogodku izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici. Popust se obračuna le v primeru, da Organizator prejme izpolnjeno prijavnico v datumu, navedenem za priznanje popusta.

3. Odpoved prijave

Odpoved prijave na Dogodek je možna le v pisni obliki, posredovani po priporočeni pošti na naslov Business Media d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@bmslovenia.si.
Ustnih odpovedim, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

3.1. Odpoved prijave na dogodek brez obveznosti plačila kotizacije

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 72 ur pred uro v programu Dogodka objavljenega začetka posameznega Dogodka.

3.2. Kasnejša odpoved prijave na Dogodek

V primeru odpovedi prijave do vključno 1 delovni dan (24 ur) pred v programu Dogodka objavljenim začetkom Dogodka, vam bo Organizator zaračunali administrativne stroške v višini 30 % od zneska kotizacije za posamezen Dogodek, pri poznejši odjavi pa bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo, zato se bo rok 1 delovnega dne (24 ur) pred Dogodkom štel le na delovne dneve pred Dogodkom.

3.3. Odpoved Dogodka s strani Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine Dogodka, spremembe datuma in lokacije Dogodka ter do odpovedi posameznega Dogodka.

4. Pogoji za udeležbo akreditiranih novinarjev na Dogodkih

Novinarjem, ki se izkažejo z ustrezno akreditacijo (novinarsko izkaznico, pisno izjavo uredništva, da bo novinar za potrebe medija pokrival Dogodek in o tem napisal poročilo, članek, komentar ipd.) Organizator omogoča udeležbo na Dogodkih po lastni presoji.

Organizator ima kadarkoli in brez vnaprejšnje objave ali pojasnila pravico odreči novinarjem pravico brezplačne udeležbe na seminarju, ne glede na akreditacijo iz prejšnjega odstavka.

5. Študentje / Študentska kotizacija

Študentje so upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodke, pri katerih je to izrecno določeno (nimamo te možnosti povsod). Za uveljavljanje popusta ob prijavi, se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznici in/ali potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki so poleg študija zaposleni, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta. Študentska kotizacija je namenjena rednim in izrednim dodiplomskim študentom.

6. Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev družbe Business Media d. o. o., ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam. Prijavitelji na Dogodek s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke z namenom analiziranja naročnikov oziroma udeležencev dogodkov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev družbe Business Media d.o.o. Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Organizatorja kontaktirate na naslovih, ki so navedeni na prijavnici in v teh Splošnih pogojih, če si želi ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Organizatorja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev družbe Business Media d.o.o., ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Organizator.

7.

Vsebina predavanj na posameznih dogodkih izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali Organizatorja / Business Media d.o.o.

8.

Splošni pogoji veljajo od 1. januarja 2018.

Business Media d.o.o.