Rudarstvo

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Poročilo "Gospodarjenje z odpadki GzO'19 - urbano rudarjenje" ob 46. skoku čez kožo

19. znanstveno posvetovanje z mednarodno udeležbo »Gospodarjenje z odpadki GzO'19 – urbano rudarjenje« in 14. znanstveno posvetovanje...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Projekt MineService Prenos dobrih praks rudarskih podpornih služb

Skupnost znanja in inovacij "KIC" EIT RawMaterials je leta 2014 ustanovil Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT). Gre za...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo MINERALNE SUROVINE Naravni viri in gospodarjenje z njimi – primer gradbenega materiala, prod

Tekst: dr. Željko Pogačnik in dr. Senko Pličanič

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Rudarstvo Podaljševanje rudarskih koncesij (2.del)

V DRUGEM DELU PRISPEVKA PREDSTAVLJAMO VSEBINO VEZANO NA UPRAVLJANJE Z MINERALNIMI SUROVINAMI, PRAVNO NARAVO DRŽAVNE RUDARSKE STRATEGIJE,...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Mineralne surovine Mineralni potencial Jugovzhodne Evrope – projekt RESEERVE

PRIMARNE IN SEKUNDARNE MINERALNE SUROVINE SO ZA SAMOOSKRBO EVROPE STRATEŠKEGA POMENA. DOSTOP DO ORGANIZIRANIH EVROPSKIH PODATKOV O...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Rudarska podjetja 50 največjih podtjetij v rudarskem sektorju

Uredništvo revije Mineral je v sodelovanju s podjetjem za poslovne in bonitetne informacije Bisnode d.o.o., pripravilo pregled vodilnih...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Rudarstvo Podaljševanje rudarskih koncesij (1.del)

V prispevku želiva predstaviti vpliv rudarske zakonodaje na izvajanje rudarskih del in njene ekonomske učinke s katerimi se bodo nosilci...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo MINERALNE SUROVINE Podzemno pridobivanje v kamnolomu Debela griža

Potrebno bo vložiti še veliko truda v ozaveščanje o pomembnosti mineralnih surovin za slovensko družbo