Rudarstvo

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Rudarstvo Podaljševanje rudarskih koncesij (2.del)

V DRUGEM DELU PRISPEVKA PREDSTAVLJAMO VSEBINO VEZANO NA UPRAVLJANJE Z MINERALNIMI SUROVINAMI, PRAVNO NARAVO DRŽAVNE RUDARSKE STRATEGIJE,...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Mineralne surovine Mineralni potencial Jugovzhodne Evrope – projekt RESEERVE

PRIMARNE IN SEKUNDARNE MINERALNE SUROVINE SO ZA SAMOOSKRBO EVROPE STRATEŠKEGA POMENA. DOSTOP DO ORGANIZIRANIH EVROPSKIH PODATKOV O...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Rudarska podjetja 50 največjih podtjetij v rudarskem sektorju

Uredništvo revije Mineral je v sodelovanju s podjetjem za poslovne in bonitetne informacije Bisnode d.o.o., pripravilo pregled vodilnih...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Rudarstvo Podaljševanje rudarskih koncesij (1.del)

V prispevku želiva predstaviti vpliv rudarske zakonodaje na izvajanje rudarskih del in njene ekonomske učinke s katerimi se bodo nosilci...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo MINERALNE SUROVINE Podzemno pridobivanje v kamnolomu Debela griža

Potrebno bo vložiti še veliko truda v ozaveščanje o pomembnosti mineralnih surovin za slovensko družbo

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo MINATURA2020 2. nacionalna delavnica projekta MINATURA2020: "Mineralne surovine javnega pomena v Sloveniji"

Zaradi boljše lastne oskrbe z mineralnimi surovinami ter zmanjšanja odvisnosti Evrope od uvoza iz zunanjih trgov, namerava EU v...