Rudarstvo

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Naravni viri in gospodarjenje z njimi – primer gradbenega materiala, prod

Tekst: dr. Željko Pogačnik in dr. Senko Pličanič

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Podaljševanje rudarskih koncesij (2.del)

V DRUGEM DELU PRISPEVKA PREDSTAVLJAMO VSEBINO VEZANO NA UPRAVLJANJE Z MINERALNIMI SUROVINAMI, PRAVNO NARAVO DRŽAVNE RUDARSKE STRATEGIJE,...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Mineralni potencial Jugovzhodne Evrope – projekt RESEERVE

PRIMARNE IN SEKUNDARNE MINERALNE SUROVINE SO ZA SAMOOSKRBO EVROPE STRATEŠKEGA POMENA. DOSTOP DO ORGANIZIRANIH EVROPSKIH PODATKOV O...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo 50 največjih podtjetij v rudarskem sektorju

Uredništvo revije Mineral je v sodelovanju s podjetjem za poslovne in bonitetne informacije Bisnode d.o.o., pripravilo pregled vodilnih...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Podaljševanje rudarskih koncesij (1.del)

V prispevku želiva predstaviti vpliv rudarske zakonodaje na izvajanje rudarskih del in njene ekonomske učinke s katerimi se bodo nosilci...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Podzemno pridobivanje v kamnolomu Debela griža

Potrebno bo vložiti še veliko truda v ozaveščanje o pomembnosti mineralnih surovin za slovensko družbo

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo 2. nacionalna delavnica projekta MINATURA2020: "Mineralne surovine javnega pomena v Sloveniji"

Zaradi boljše lastne oskrbe z mineralnimi surovinami ter zmanjšanja odvisnosti Evrope od uvoza iz zunanjih trgov, namerava EU v...