Rudarstvo

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo "Gospodarjenje z odpadki GzO'19 - urbano rudarjenje" ob 46. skoku čez kožo

19. znanstveno posvetovanje z mednarodno udeležbo »Gospodarjenje z odpadki GzO'19 – urbano rudarjenje« in 14. znanstveno posvetovanje...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Prenos dobrih praks rudarskih podpornih služb

Skupnost znanja in inovacij "KIC" EIT RawMaterials je leta 2014 ustanovil Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT). Gre za...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Naravni viri in gospodarjenje z njimi – primer gradbenega materiala, prod

Tekst: dr. Željko Pogačnik in dr. Senko Pličanič

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Podaljševanje rudarskih koncesij (2.del)

V DRUGEM DELU PRISPEVKA PREDSTAVLJAMO VSEBINO VEZANO NA UPRAVLJANJE Z MINERALNIMI SUROVINAMI, PRAVNO NARAVO DRŽAVNE RUDARSKE STRATEGIJE,...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Mineralni potencial Jugovzhodne Evrope – projekt RESEERVE

PRIMARNE IN SEKUNDARNE MINERALNE SUROVINE SO ZA SAMOOSKRBO EVROPE STRATEŠKEGA POMENA. DOSTOP DO ORGANIZIRANIH EVROPSKIH PODATKOV O...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo 50 največjih podtjetij v rudarskem sektorju

Uredništvo revije Mineral je v sodelovanju s podjetjem za poslovne in bonitetne informacije Bisnode d.o.o., pripravilo pregled vodilnih...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Podaljševanje rudarskih koncesij (1.del)

V prispevku želiva predstaviti vpliv rudarske zakonodaje na izvajanje rudarskih del in njene ekonomske učinke s katerimi se bodo nosilci...

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo Podzemno pridobivanje v kamnolomu Debela griža

Potrebno bo vložiti še veliko truda v ozaveščanje o pomembnosti mineralnih surovin za slovensko družbo

Mineral SI
Rudarstvo
Rudarstvo 2. nacionalna delavnica projekta MINATURA2020: "Mineralne surovine javnega pomena v Sloveniji"

Zaradi boljše lastne oskrbe z mineralnimi surovinami ter zmanjšanja odvisnosti Evrope od uvoza iz zunanjih trgov, namerava EU v...