O reviji

Mineral je strokovna revija za področje rudarstva in gradbeništva.

Namenjena je strokovni javnosti s področja izkoriščanja in predelave mineralnih surovin, nizkogradnje v gradbeništvu in komunalnih del v javnem sektorju.
Obravanava mineralne surovine in njihovo izkoriščanje, miniranje z razstrelivi, tehnologije v predelavi in bogatenje mineralnih surovin, rudarsko in gradbeno mehanizacijo. Poleg tega zajema tudi področje nizkih gradenj, geotehnologije in raziskav.
Strokovna revija Mineral redno sledi novostim iz področja navedenih področji z namenom informiranja svojih bralcev o najnovejših dognanjih iz stroke.

Ciljne skupine: rudarstvo; gradbeništvo - nizkogradnja; geologija; geotehnika; strojništvo in tehnologija; komunalna podjetja; javne družbe; inženiring podjetja; projektni biroji; zastopstva; podjetja za stroje in opremo; visokošolske ustanove; strokovne šole; državne institucije; veleposlaništva in znanstveno raziskovalne ustanove.

Dinamika izdaje: dvomesečnik, 6 krat letno

Distribucija: Revijo se distribuira direktno po pošti na naslove podjetij in posameznikom, iz navedenih ciljnih skupin. Določeno število izvodov se posreduje knjižnicam, strokovnim združenjem, inštitutom, univerzam, državnim organom, Univerzi in NUK-u (Narodna univerzitetna knjižnica).

Impressum

Izdajatelj:
Business Media d.o.o.
Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana
e-mail: mineral@bmslovenia.si

Direktor:
Nenad Žunec, univ.dipl.ing.
e-mail: nenad.zunec@bmslovenia.si

Odgovorni urednik:
Vladimir Železnikar, univ.dipl.ing.rud.
e-mail: vlado.zeleznikar@bmslovenia.si

Product Manager:
Cvjetka Špralja Šakić, univ.dipl.oec.

Uredništvo:
dr. Željko Pogačnik, univ. dipl. ing. geol.
dr. Duška Rakovec, univ. dipl. ing. geol.
doc. dr. Jože Kortnik, univ. dipl. ing.rud.

Marketing:
e-mail: info@bmslovenia.si

Maja Levstek
GSM: 051 382 808
e-mail: maja.levstek@bmslovenia.si

Računalniški prelom:
Business Media Studio

Naročnina:
e-mail: mineral@bmslovenia.si

ISSN 1855-5357