Letno predplačilo (6 številk) za revijo Mineral:

  • 35 € za Slovenijo (poštnina in DDV vključena)
  • 75 € za tujino (poštnina in DDV vključena)

Naročnina velja za 6 številk od datuma plačila. Po prejemu plačila vam izdamo R1 račun.

Oddelek za naročnino
Business Media d.o.o.
Bleiweisova 30
1000 Ljubljana
E-pošta: info@bmslovenia.si

Vaše ime

Vaš priimek

Ime pravne osebe, če bo naročnik pravna oseba

Davčna številka, če bo naročnik pravna oseba

Ulica in hišna številka

Poštna številka

Pošta (kraj)

Vaš telefon

Vaš email

Kaj nam še želite sporočiti v zvezi z naročilom