24. skupščina ZAS
24. skupščina ZAS
  27.06.2019  |  13:15
Čas branja: 4 min
Na 24. skupščini ZAS, ki je potekala 29. maja 2019 je bilo prisotnih 50 udeležencev, predstavnikov podjetij in individualnih članov ZAS. skupščino je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Tomaž Willenpart (BGR) kot predsednik, Branka Čulić (DRI) in Mitja Čotar (Structum) kot člana.

TEKST //  Marjan Marolt, vodja Sekcije za izobraževanje pri ZAS

Na skupščini je bil v prvem delu prikazan pregled dela in poslovanja združenja v preteklem letu, vključno z vsemi finančnimi izkazi. V drugem delu je bil udeležencem predstavljen program dela za tekoče leto, kjer bo največji dogodek 17. KABV. Poročilo o delu in planu za naprej je podal predsednik ZAS Slovenko Henigman, delo v strokovnih odborih pa so predstavili, namesto vodje TO Janeza Prosena je poročilo podal član TO Roman Bašelj, Mitja Čotar, vodja OZVO, Mojca Ravnikar Turk, vodja sekcije za HI in Marjan Marolt, vodja Sekcije za izobraževanje. Poročilo o finančnem poslovanju je podala mag. Nevenka Predalič, poročilo NO pa predsednik NO ZAS, Bojan Hočevar. ZAS je v celoti izpolnilo zastavljene naloge in poslovalo skladno s planom in usmeritvami Upravnega odbora.

Najpomembnejši poudarki zadnjega leta delovanja so predvsem naslednji:

• Uspešno so bile izpostavljene nekatere strokovne teme, širi se krog deležnikov.

• Zastavljen plan je bil v celoti realiziran in v večini parametrov presežen.

• Članstvo je stabilno, oziroma smo ga povečali. Prišlo je 5 novih članov.

• Izvedeno je bilo večje število dogodkov, kar je bilo predstavljeno v poročilu o delu.

•  Nakazuje se večji obseg naročil, pojavljajo se težave z zagotovitvijo kapacitet in doseganja ustrezne kakovosti.

• Smernice za javno naročanje gradenj, kjer bo vključena tudi kakovost, so izziv za vse udeležence.

• Voziščna konstrukcija (načrtovanje, revizije in recenzije, nadzor,…) ostaja v našem fokusu.

• Nove evropske standarde smo prevedli, potrebna je še implementacija.

Evstahij Drmota (DRC) je predstavil aktivnosti DRC, Družbe za raziskave v cstni in prometni stroki Slovenije, d.o.o.

Predstavljen in sprejet je bil tudi Program dela za leto 2019, ki je bil skupaj z ostalimi sklepi soglasno sprejet. Skupščina se je zaključila s skupnim druženjem.

Okrogla miza na temo kakovosti bitumnov

V zadnjem obdobju  gradbena dejavnost beleži zmerno letno rast, kar se kaže tudi v proizvodnji asfalta. Ta je v letu 2018 po 10 letih ponovno presegla magično mejo 2 mio ton. To nas uvršča v vrh med evropskimi  državami, vendar pa je povečana  proizvodnja pokazala tudi nekatere pomanjkljivosti, ki so se pojavile v kriznih letih in so oslabile dejavnost. Gre predvsem za slabo obvladovanje kakovosti vhodnih bitumnov in vgrajevanja asfaltnih zmesi. Tej problematiki je bila posvečena okrogla miza, ki sta jo z uvodnima strokovnima prispevkoma začela  Zvonimir Britovšek (DRI) in dr. Markus Spiegl (OMV). Na okrogli mizi so sodelovali predstavni, ki (pro)izvajalcev, naročnikov, laboratorijev in inženiringov Roman Bašelj (IGMAT), Mojca Ravnikar Turk (ZAG), Markus Spiegl (OMV), Zvonimir Britovšek (DRI), Matic Poznič (DARS) in Tadej Lamut (CGP) kot moderator.

Roman Bašelj je predstavil rezultate preiskav bitumnov, ki so jih v preteklem letu naredili na vzorcih različnih tujih dobaviteljev, ki oskrbujejo slovenske proizvajalce asfaltnih zmesi. Te  so pokazale veliko nihanje kvalitete v območju meja, posamezni vzorci pa niti  ne dosegajo zahtevanih parametrov, kljub temu, da Izjave o lastnostih zagotavljajo ustreznost. Stanje je še slabše, če se preiskave naredijo na bitumnih, ki so jih pred tem v laboratorijskim postopku starali. Te ugotovitve je predstavila mag. Ravnikar Turk. Izvajalci ki jih je na okrogli mizi zastopal Tadej Lamut so vezani na dobavitelje iz tujine, ki oskrbujejo slovenski trg in zaupajo deklariranim izjavam. Poleg tega so zaradi velikega povpraševanja ob vrhuncih sezone zadovoljni, da sploh dobijo želene količine bitumna za nemoteno proizvodnjo. Dr. Markus Spiegl kot predstavnik proizvajalca bitumnov je zagotovil, da na njihovih proizvodnjah obratih obvladujejo kvaliteto in bitumne enake kvalitete poleg Slovenije dobavljajo še v več evropskih držav. Zvonimir Britovšek je opozoril, da na kvaliteto asfalta vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so previsoka temperatura pri proizvodnji asfalta, prevelike transportne razdalje, slaba organizacija na gradbišču in podobno.

Predstavnik naročnika Matic Poznič je zagotovil, da se zavedajo problematike, vendar so kot proračunski porabniki vezani na zakon o javnih naročilih, ki pri oddaji del kot edino merilo še vedno upošteva najnižjo ceno. V preteklem letu je ponovno začela z delom Komisija za asfalte pri DARS, ki v svojem delu naslavlja tudi to problematiko.

 

 

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Preberite več
Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo PRIKOLICE SCHWARZMÜLLER Gradbeni segment v fokusu prihodnjega razvoja

Skupina Schwarzmüller ima v svojem proizvodnem programu že več kot 50 vrst prikolic in nadgradenj, namenjenih različnim delom v...

Mineral SI
Novice
Novice Goodyear Goodyear bo zmogljivost pnevmatik izpopolnjeval v vesolju

Goodyear bo na Mednarodni vesoljski postaji v okviru projekta ameriškega nacionalnega laboratorija testiral material, ki se uporablja pri...

Mineral SI
Novice
Novice Gradbeni trg Upad vrednosti gradenj stanovanjskih objektov

Tako letna kot mesečna vrednost opravljenih del na stanovanjskih stavbah se je maja znižala. Na letni ravni je po izračunih...

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Gradbeni trg Kako so lani poslovali največji slovenski gradbinci?

Rast prihodkov je med gradbenimi velikani bolj kot ne stalnica, rast dobička pa ob tem nikakor samoumevna.

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo TOP 100 50 največjih podjetij v rudarskem sektorju

Seznam podjetij je izdelan po kriteriju šifre dejavnosti (rudarstvo B) in skupnih prihodkov v letu 2018.

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo TOP 100 100 največjih proizvajalcev gradbenih materialov

Seznam podjetij je izdelan po kriteriju šifre dejavnosti (C23) in skupnih prihodkov v letu 2018.

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo TOP 100 100 največjih podjetij v gradbeništvu

Seznam podjetij je izdelan po kriteriju šifre dejavnosti (gradbeništvo F) in skupnih prihodkov v letu 2018.

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Gradbeništvo Analiza podjetij v dejavnosti gradbeništvo

Dejavnost gradbeništvo v Sloveniji v letu 2018 predstavlja 20.764 podjetij in podjetnikov, ki so skupaj ustvarili 5.578.256.675 eur...