Prenos dobrih praks rudarskih podpornih služb
Prenos dobrih praks rudarskih podpornih služb
  06.05.2019  |  14:03
Čas branja: 5 min
Skupnost znanja in inovacij "KIC" EIT RawMaterials je leta 2014 ustanovil Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT). Gre za največjo svetovno skupnost znanja in inovacij na področju mineralnih surovin, saj je v njej povezanih več kot sto dvajset evropskih "core" in "associated" partnerjev, ki so predstavniki vseh treh oglišč "trikotnika znanja": industrije, izobraževanja in raziskovanja.

TEKST  Matej Draksler, Duška Rokavec, Tina Zajc Benda, Ana Burger, Urša Šolc (Geološki zavod Slovenije)

Z inovativnimi  tehnološkimi rešitvami si skupnost "KIC" EIT RawMaterials prizadeva zagotoviti čim boljšo in trajnostno samooskrbo EU z mineralnimi surovinami. Pomemben je tudi njen vpliv na evropsko konkurenčnost in zaposlovanje s spodbujanjem inovacij v smeri krožnega gospodarstva.

Geološki zavod Slovenije kot partner skupnosti znanja in inovacij "KIC" EIT RawMaterials

Geološki zavod Slovenije je preko "KIC" EIT RawMaterials že močno vpet v sodelovanje z državami jugovzhodne Evrope. Je eden od dveh slovenskih "core" partnerjev te skupnosti. Z vključenostjo v EIT RawMaterials, Geološki zavod Slovenije predstavlja povezovalni člen na področju mineralnih surovin med EU in jugovzhodno Evropo ter vstopno točko deležnikov EU na trg mineralnih surovin jugovzhodne Evrope. Poleg vpetosti v številne projekte skupnosti EIT RawMaterials, Geološki zavod Slovenije, kot so-ustanovitelj regionalnega razvojnega centra (RC) Adria, povezuje lokalne in regionalne ekosisteme s področja mineralnih surovin s skupnostjo EIT RawMaterials.

Ozadje projekta "MineService"

Na področju mineralnih surovin skuša EU zmanjšati svojo uvozno odvisnost od virov z drugih celin, za katere so pogosto značilne politična nestabilnost, trgovinske ovire in kršitve človekovih pravic. Zato se vse bolj zaveda, da je samooskrba na tem področju strateško pomembna. Evropska komisija je kot eno od najpomembnejših regij za zmanjšanje evropske odvisnosti od tujih virov prepoznala vire mineralnih surovin jugovzhodne Evrope. Obenem pa jugovzhodna Evropa predstavlja vrzel v obstoječi vseevropski informacijski mreži za mineralne surovine. Zaradi tega so podatki o mineralnih surovinah težko dostopni tako regionalnim deležnikom kot tudi mednarodnim investitorjem. S projektom MineService smo napravili prvi korak pri odpravljanju te informacijske vrzeli, hkrati pa smo razvili metodologijo za prenos dobrih praks rudarske javne službe v države kandidatke za vstop v članstvo EU.

Osnovni podatki o projektu "MineService"

Projekt "MineService" je namenjen prenosu dobre prakse slovenske rudarske javne službe v Severno Makedonijo in predstavlja prvi korak pri vzpostavitvi javnega informacijskega sistema za pomoč vladnim službam pri upravljanju z mineralnimi surovinami na eni strani ter investitorjem pri vstopu na ta trg na drugi strani. Hkrati predstavlja projekt tudi podlago za projekt RESEERVE, ki bo z registrom primarnih in sekundarnih mineralnih surovin ter večfazno vključitvijo držav jugovzhodne Evrope v vseevropsko informacijsko mrežo za mineralne surovine dolgoročno pokril celotno informacijsko vrzel na področju mineralnih surovin jugovzhodne Evrope in približal mineralni potencial te regije Evropi.

"MineService" je prvi projekt "KIC" EIT RawMaterials, ki ga vodi Geološki zavod Slovenije. Poleg Geološkega zavoda Slovenije sta v projektu sodelovala še lokalna partnerja iz Severne Makedonije: Geološki zavod Makedonije in Rudnik Bučim v lasti Solway Group. Ostali projektni partnerji pa so bili DTV PO – Društvo tehničnih vodij – površinsko odkopavanje iz Slovenije, DMT - svetovalni partner iz Nemčije in Geološki zavod Francije (BRGM). S projektnim sestankom v Geološkem nacionalnem muzeju v Bukarešti (Romunija) smo v marcu 2019 predstavili projektne rezultate romunskim deležnikom s področja mineralnih surovin in tako uspešno zaključili projekt.

Projektne ugotovitve

V okviru projekta smo zbrali nabor dobrih praks rudarskih javnih služb EU in izboljšali tehnične pripomočke za upravljanje z mineralnimi surovinami. Znanje o dobrih praksah rudarskih javnih služb smo prenesli v testno državo Severno Makedonijo in tako pripomogli k povečanju operativnosti upravljanja na področju mineralnih surovin. Izdelali smo spletno aplikacijo Rudarska javna knjiga za Severno Makedonijo, v kateri smo predstavili podatke za 12 rudnikov. V okviru projekta smo pripravili pogoje in postavili dobre temelje za vzpostavitev rudarske javne službe v testni državi Severni Makedoniji ter razvili metodologijo za prenos dobrih praks naše rudarske javne službe v druge države kandidatke. Na tej osnovi smo tudi predlagali korake za vzpostavitev rudarskih javnih služb v deželah kandidatkah. Nujni predpogoj za uspešno delovanje rudarske javne službe v deželah kandidatkah, je izražena potreba po takšni službi s strani vseh deležnikov dejavnih na področju mineralnih surovin.

Samo tako je prenos znanj in dobrih praks lahko uspešen.  V večini držav EU je rudarska javna služba organizirana v sklopu državnih institucij, so pa tudi izjeme kot so Geofond- organiziran v okviru Češkega geološkega zavoda (CGS), DERA - organizirana v okviru Nemškega geološkega zavoda (BGR), MiMa - organizirana v okviru Danskega geološkega zavoda (GEUS) in seveda Rudarska javna služba organizirana v okviru Geološkega zavoda Slovenije. Glede na ugotovitve navedenih dobrih praks je po našem mnenju najprimerneje organizirati rudarsko javno službo znotraj geološkega zavoda. Na ta način dobi geološki zavod kompleksne informacije o raziskovanju mineralnih surovin, njihovem pridobivanju, zalogah in virih. Prav tako pa so njegovi strokovnjaki pristojni in usposobljeni za obravnavo vseh informacij glede mineralnih surovin. Zato predlagamo, da te podatke zajemajo, interpretirajo in shranjujejo geološki zavodi, ki pa teh podatkov ne uporabljajo v tržne namene.

Ustrezna interpretacija je pomemben dejavnik pri zagotavljanju kvalitetnih podatkov o mineralnih surovinah. Orodje za dostop do podatkov o mineralnih surovinah predstavlja javna spletna aplikacija Rudarska knjiga. Nekateri podatki so javno dostopni, drugi pa samo pristojnim državnim službam. Za učinkovito delovanje mora imeti rudarska javna služba tudi ustrezna pooblastila s strani države ter delovati kot nepristranski posrednik med državo, nosilci rudarskih pravic in lokalno skupnostjo. Podpora, ki jo nudi rudarska javna služba, je pomembna za strategijo upravljanja z mineralnimi surovinami, ne glede na to, da se njene pristojnosti razlikujejo med državami. Delo rudarske javne službe dolgoročno pozitivno vpliva na preskrbo z mineralnimi surovinami.

Vzdrževanje in neprestano izboljševanje rudarske knjige v digitalni obliki predstavlja najboljši korak naprej za dežele kandidatke k izboljšanju pregleda ter upravljanja z mineralnimi surovinami na nacionalnem nivoju. Hiter odziv rudarske javne službe in sodelovanje z uporabniki je ključno pri izvrševanju njenega poslanstva. Projekt je pripomogel tudi k mreženju lokalnih deležnikov s področja mineralnih surovin v testni državi, priskrbel nabor dobrih praks rudarskih javni služb in ustvaril zavest o pomembnosti obstoja rudarske javne službe v testni državi (Severni Makedoniji). Na podlagi povratnih informacij, ki smo jih pridobili tekom projekta v testni državi, predlagamo, da naj bo večina podatkov v državah kandidatkah za članstvo v EU o mineralnih surovinah javno dostopnih. Tako lahko pritegnejo potencialne investitorje, vzpodbudijo inovacije in posledično gospodarsko rast.

Vir: Projektna dokumentacija projekta "MineService" 

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Preberite več
Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Gradbena oprema Prodaja evropske opreme je na »poti rasti«

V svojem letnem ekonomskem poročilu za leto 2019, je CECE izjavil, da je bilo leto 2018 najmočnejše leto za evropsko gradbeništvo od...

Mineral SI
Novice
Novice Projekti Na Finskem se bo gradil najdaljši podvodni predor na svetu

Kitajski investitor, Touchstone Capital Partners, je ponudilo 15 milijard eurov za sofinanciranje najdaljšega podmorskega železniškega...

Mineral SI
Novice
Novice CATERPILLAR ROADSHOW Caterpillar Roadshow in prvenstvo strojnikov 2019

Podjetje Teknoxgroup Slovenija d.o.o., uradni zastopnik za Caterpillar gradbeno mehanizacijo in energetske sisteme v Sloveniji, je med 1....

Mineral SI
Novice
Novice Hidromek Gorenjske hribe zavzeli Hidromekovi stroji

Podjetje Dehkatrade Cetin d.o.o je na Gorenjsko dostavilo že sedmi Hidromekov stroj, ki je tokrat bager goseničar HMK140LC - zmogljivost,...

Mineral SI
Novice
Novice Volvo CE Volvo CE prevzel podjetje CeDe

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) se je določil za nakup podjetja CeDe Group, ki prilagaja stroje za posebne namene.

Mineral SI
Novice
Novice Yanmar Yanmar VIO 57 6A

Yanmar VIO 57 6A je najbolj prodajan stroj v prodajnem programu slovenskega zastopnika Smaster d.o.o.

Mineral SI
Novice
Novice Hidromek Nov Hidromek HMK 220NLC H4

Na slovensko tržišče že prihaja nova serija bagrov znamke Hidromek.

Mineral SI
Novice
Novice BAUMA Skupina Construction 4.0

Na letošnji Baumi je potekalo prvo srečanje nove delovne skupine z naslovom Stroji v gradbeništvu 4.0, v okviru Združenja strojne...