CINDERELA - novi krožni poslovni modeli v urbanem okolju
CINDERELA - novi krožni poslovni modeli v urbanem okolju
  09.11.2018  |  06:26
Čas branja: 4 min
SODOBEN NAČIN ŽIVLJENJA JE SPROŽIL INTENZIVNO URBANIZACIJO IN POSLEDIČNO KONCENTRIRANO PORABO SUROVIN V MESTNIH IN OBMESTNIH OBMOČIJ. PREDVIDEVA SE, DA BO DO LETA 2050 V URBANIH PREDELIH ŽIVELO SKORAJ 86 % SVETOVNE POPULACIJE. KER JE GRADBENIŠTVO VELIK PORABNIK SUROVIN, SO POTREBNI NOVI, BOLJ TRAJNOSTNI PRISTOPI, KI SO HKRATI EKONOMSKO BOLJ UČINKOVITI. TAK PRISTOP MED DRUGIM PREDVIDEVA UPORABO SEKUNDARNIH SUROVIN, NASTALIH Z RECIKLIRANJEM RAZLIČNIH ODPADKOV. PRI TEM JE POMEMBNA KASKADNA IZRABA NAVEDENIH SUROVIN, S PREDHODNO EKSTRAKCIJO KRITIČNIH SUROVIN, KI JIH V EVROPI PRIMANJKUJE, PREDEN SE OSTANKI UPORABIJO V GRADBENIŠTVU. PROJEKT CINDERELA NASLAVLJA TRAJNOSTNO URBANO GRADBENIŠTVO, KI JE OSNOVANO NA ZAPRTEM LOKALNEM KROŽENJU SUROVIN IZ ODPADKOV V PROIZVODE.

TEKST: Alenka Mauko Pranjić, Ana Mladenovič, Kim Mezga, Primož Oprčkal, Zavod za gradbeništvo Slovenije

Učinkovita raba surovin je v intenzivni globalni produkciji in porabi dobrin bistvena, saj se bo svetovno gospodarstvo v prihodnjih desetletjih soočilo s pomanjkanjem številnih naravnih, neobnovljivih virov, okoljske posledice velike porabe surovin pa so vidne že danes. Gradbeništvo je eden izmed največjih porabnikov surovin, hkrati pa tudi sektor, kjer je povečanje surovinske učinkovitosti lahko največje. Številne primarne surovine v gradbeništvu lahko namreč zamenjamo s sekundarnimi surovinami, ki nastanejo z recikliranje odpadkov. Odlično okolje za preverjanje učinkovitosti trajnostnega gradbeništva in modelov krožnega gospodarstva, osnovanega na sekundarnih surovinah, je urbano okolje. V mestnih središčih namreč poteka intenzivna gradnja zaradi vedno večjega števila prebivalcev in storitev, mesta so geografsko in administrativno zaključene enote, transportne poti surovin so v njih kratke, v njih pa nastajajo tudi velike količine različnih odpadkov, ki so primerni viri surovin. Trajnostno urbano gradbeništvo je glavna tema novega, raziskovalno demonstracijskega projekta CINDERELA: Novi krožni ekonomski poslovni model za bolj trajnostno urbano gradbeništvo.

Projekt CINDERELA odpira nove možnosti za recikliranje odpadkov

Projekt CINDERELA je 4-letni projekt, ki je financiran s strani Evropske unije v okviru programa Obzorje 2020. Njegov glavni cilj je narediti urbano gradbeništvo bolj snovno učinkovito in tako prispevati k oblikovanju krožnega gospodarstva. Projekt koordinira Zavod za gradbeništvo Slovenije in vključuje 13 partnerjev iz sedmih evropskih držav. Od slovenskih partnerjev poleg Zavoda za gradbeništvo Slovenije v projektu sodeluje podjetje NIGRAD, ki bo, skupaj s povezanim partnerjem Inštitutom Wcycle Maribor, demonstriralo proizvodnjo in vgradnjo novih, bolj trajnostnih, gradbenih proizvodov. Partnerji projekta bodo skupaj oblikovali in v realnih okoljih demonstrirali nov krožni poslovni sistem, ki temelji na proizvodnji in uporabi gradbenih proizvodov iz sekundarnih surovin v lokalnem okolju. Nov poslovni model z imenom CinderCEBM je osrednja tema projekta. Osnovan je na recikliranju različnih odpadkov, ki se pojavljajo v mestnih in obmestnih okoljih. To so odpadki, ki nastanejo pri gradnji in rušitvi objektov, ostanki pri predelavi komunalnih odpadkov, ostanki pri čiščenju odpadnih komunalnih vod, pa tudi različni industrijski odpadki. V nekaterih primerih tovrstni odpadki vsebujejo tudi surovine, ki v Evropi kritično primanjkujejo, kot je npr. fosfor v blatu iz čistilnih naprav. Skupno tem odpadkom je, da se trenutno še vedno v veliki meri odlagajo ali sežigajo. Z ustreznimi tehnologijami, ki morajo biti dovolj enostavne in finančno sprejemljive, da jih je možno izvesti z obstoječo gradbeno in proizvodno opremo, odpadke recikliramo v gradbene proizvode, ki imajo ustrezne lastnosti glede na nameravano uporabo. Novi proizvodi so običajno cenejši in imajo hkrati boljši okoljski odtis v primerjavi s konvencionalnimi proizvodi. V glavnem gre za reciklirane in umetne agregate, reciklirane zemljine in geotehnične kompozite. V podporo krožnemu poslovnemu modelu CinderCEBM bomo v okviru projekta razvili večmodularno storitev na enem mestu (angleško "one-stop-shop-service") CinderOSS, ki bo pokrivala storitve razvoja novih tehnologij in proizvodov, oblikovanje trga, vključno z dopolnilnimi ukrepi in predlogi za nove zakonodajne in administrativne postopke, storitve na področju digitalnega poslovanja ter samo proizvodnjo in gradnjo z novimi proizvodi. Zlasti digitalno poslovanje, ki omogoča večjo transparentnost in sledljivost poti od odpadka do proizvoda je pomembno za krožne poslovne modele. To področje v projektu pokriva BIM tehnologija. Oblikovali bomo BIM knjižnice novih trajnostnih materialov za lažje projektiranje in gradnjo z njimi, digitalizacija pa bo omogočila tudi večjo sledljivost vgrajenih proizvodov in njihovo ponovno recikliranje ob izteku življenjske dobe objekta.

Projekt CINDERELA je priložnost za vključevanje deležnikov

CinderCEBM in CinderOSS bomo preverili v realnih okoljih v šestih evropskih državah (Španija, Italija, Slovenija, Hrvaška, Poljska in Nizozemska), v treh (Španija, Slovenija in Hrvaška) pa bomo postavili pilotno proizvodnjo gradbenih proizvodov iz sekundarnih surovin ter izvedli dejansko dejanske projekte obnove in gradnje s proizvedenimi trajnostnimi gradbenimi materiali. Da bi model in storitev še izboljšali si želimo, da se v projekt vključiti čim več deležnikov, akterjev in potencialnih končnih uporabnikov CinderCEBM in CinderOSS. Skozi aktivnosti projekta bodo lahko različne ciljne skupine pridobile novo znanje in spretnosti za bolj trajnostno upravljanje z odpadki in njihovo uporabo v gradbeništvu. Lokalni, regionalni in nacionalni odločevalci bodo dobili informacije o novih krožnih storitvah in materialih, vrednostnih verigah in tudi orodjih za odločevanje. Oblikovalci politik bodo prejeli informacije o različnih ovirah in spodbudah ter predloge novih spodbud za krožno gospodarstvo. Imetniki odpadkov bodo lahko z vpeljavo novih poslovnih modelov, ki vključujejo recikliranje odpadkov v gradbene proizvode namesto odlaganja, postali bolj konkurenčni. Upravljavci ter predelovalci odpadkov kot tudi gradbena podjetja kot potencialni uporabniki CinderOSS bodo prvi prejeli informacije o delovanju poslovnega modela v različnih okoljih in s tem povečali možnosti postavitve primerljivega modela v njihovem lastnem okolju. Gradbena podjetja, najpomembnejši akterji trajnostnega urbanega gradbeništva, pa bodo pridobili informacije o proizvodnji trajnostnih gradbenih proizvodov, osnovanih na sekundarnih surovinah, njihovih lastnostih, načinih vgradnje in vzdrževanja kot tudi različna z BIM podprta orodja za modernejšo in hitrejšo gradnjo. Projekt je zanimiv tudi za splošno javnost, ki jo vidimo kot pomembnega akterja v implementaciji novih krožnih modelov, saj je ta v veliki meri odvisna od njihove aktivne participacije in sprejemanja. Vse interesente projekta vabimo, da se registrirajo na spletni domeni www.cinderela.eu in tako prejemajo najnovejše novice projekta.

Zaključek

Trajnostno urbano gradbeništvo, osnovano na zaprtem lokalnem kroženju surovin iz odpadkov v proizvode, je priložnost za številne akterje v urbanih sredinah kot tudi za prebivalstvo samo. Projekt Cinderela prinaša številne novosti na tem področju in se osredotoča na gradbeništvo, ki je eden največjih  porabnikov surovin. Preskušanje novih poslovnih modelov in storitev, ki bodo izhajali iz projekta, je za slovenska mesta kot tudi industrijo in podjetništvo še posebej zanimivo zaradi geografske in upravne majhnosti kot tudi relativne odprtosti za nove, bolj trajnostne proizvode in storitve. S tem lahko Slovenija še bolj krepi pozicijo enega od pionirjev dobrih praks na področju prehoda v krožno gospodarstvo, ki ga pridobiva v mednarodnem okolju in s tem postane tudi pomemben akter in konkurent v globalnem trajnostnem razvoju.

 

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Preberite več
Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Intervju Nikdar se ne sme izbrati ponudnik z dampinško ceno

Z Andreasom Frommom, direktorjem Asfinaga, smo se pogovarjali na 2. gradbeni konferenci »Biznis & trendi v gradbeništvu«, ki je potekala...

Mineral SI
Novice
Novice Wirtgen Group Nove Wirtgen freze za rezkanje asfalta

Wirtgen je na Baumi 2019 predstavil linijo inteligentnih frez v svoji F seriji, katerih cilj je pomagati operaterjem, da ohranijo optimalno...

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Reportaža Bauma 2019 = Bauma presežkov

Baumi 2019 je uspelo na eno prizorišče pripeljati vse segmente gradbene panoge, vodilne proizvajalce in vse ključne novosti ter trende v...

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Kolektor Gradbeništvo V leto 2019 z novimi gradbenimi projekti

V največjem slovenskem gradbenem podjetju Kolektor Gradbeništvo je danes zaposlenih več kot 800 zaposlenih, ki smo specializirani za...

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Gradbeni trg Pri gradbincih primanjkuje izobraženega in izkušenega kadra

Slovenska gradbena podjetja bodo zaposlovala manj kot lani; kljub pesimističnim napovedim o ohlajanju gospodarstva jim naročila ne...

Mineral SI
Vozila
Vozila MAN / BAUMA MAN bo na Baumi 2019 predstavil številne novosti

MAN bo izkoristil sejem Bauma 2019 za predstavitev vozil, motorjev in sistemov za pomoč vozniku, ki so združeni v poseben sklop za...

Mineral SI
Vozila
Vozila Scania / Izredni tovor Petosna Scania S730

Nizozemsko podjetje Te Kloeze-Bruyl je v svoj vozni park tovornjakov za izredne prevoze vključilo Scanio S730 v konfiguraciji 10×4*6.

Mineral SI
Novice
Novice Hidromek Največji dostavljen bager Hidromek v 2018

Največji dostavljen bager v Sloveniji podjetja Dehkatrade Cetin d.o.o. v letu 2018 je Hidromekov bager goseničar HMK 370 LC HD.