Mineralni potencial Jugovzhodne Evrope – projekt RESEERVE
Mineralni potencial Jugovzhodne Evrope – projekt RESEERVE
  09.11.2018  |  06:01
Čas branja: 4 min
PRIMARNE IN SEKUNDARNE MINERALNE SUROVINE SO ZA SAMOOSKRBO EVROPE STRATEŠKEGA POMENA. DOSTOP DO ORGANIZIRANIH EVROPSKIH PODATKOV O PRIMARNIH IN SEKUNDARNIH MINERALNIH SUROVINAH OMOGOČA VSEEVROPSKA INFORMACIJSKA MREŽA O MINERALNIH SUROVINAH (ANGL. PAN‐EUROPEAN MINERALS INTELLIGENCE NETWORK ). VEČINA DRŽAV EU JE VKLJUČENIH VANJO, JV EVROPA PA PREDSTAVLJA VRZEL V TEJ MREŽI.

TEKST: Duška Rokavec, Matej Draksler, Urša Šolc, Snježana Miletić (Geološki zavod Slovenije)

Pomen mineralnih surovin JV Evrope za samooskrbo Evrope

Zaradi nevarnosti političnih pritiskov, skuša Evropa zmanjšati svojo odvisnost od uvoza mineralnih surovin z drugih celin in povečati samooskrbo z njimi. Evropska komisija je kot eno najpomembnejših regij, ki bi lahko pomembno prispevala k zmanjšanju odvisnosti od tujih virov, prepoznala območje JV Evrope in njen potencial mineralnih surovin. JV Evropa razpolaga tako s primarnimi mineralnimi surovinami, kot tudi s sekundarnimi mineralnimi surovinami, ki so nastale kot ostanki preteklega ali obstoječega rudarjenja in metalurške predelave izkopanih rud.  Na tem območju so pomembna nahajališča bakra, svinca, cinka, kroma, železa, niklja in antimona. Potekajo pa tudi geološke raziskave novo odkritih nahajališčih mineralnih surovin (npr. nahajališče litija v Srbiji), po katerih je veliko povpraševanje. Rezultati raziskav mineralnih nahajališč v JV Evropi se nahajajo v različni literaturi, podatkovnih bazah in kartah, ki pa med seboj niso povezane in zato tudi težko dostopne. Obstoječe podatke o nahajališčih primarnih mineralnih surovin, kot tudi podatke o sekundarnih mineralnih surovinah v regiji, je zato potrebno sistematično zbrati in urediti na enem mestu. V naslednji fazi je smiselno te podatke priključiti k obstoječim podatkom o evropskih mineralnih surovinah v okviru omenjenega enotnega javno dostopnega informacijskega sistema. Pri vključevanju regije v aktivnosti EU je potrebno širše sodelovanje partnerjev. Slovenija ima lahko pri tem, zaradi skupne zgodovine in posledično poznavanja tega območja, ter svoje aktivne vključenosti v projekte EU, pomembno vlogo. Geološki zavod Slovenije je močno vpet v to sodelovanje in predstavlja povezovalni člen med EU in JV Evropo na področju mineralnih surovin ter vstopno točko na trg mineralnih surovin JV Evrope. Zavedamo se potrebe po ustrezni informacijski infrastrukturi, ki bi o surovinskem potencialu JV Evrope informirala deležnike v regiji in EU, zato smo glavni pobudnik in koordinator projekta RESEERVE - Mineralni potencial Jugovzhodne Evrope.

Koordinator projekta je Geološki zavod Slovenije

V projektu RESEERVE, ki poteka pod okriljem evropske Skupnosti znanja in inovacij EIT RawMaterials, bo Geološki zavod Slovenije, skupaj s projektnimi partnerji, zbral podatke o primarnih in sekundarnih mineralnih surovinah (rudarski in metalurški odpadki) v državah JV Evrope. Projekt prostorsko pokriva šest držav te regije:  Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo in Albanijo, ki večinoma še niso vključene v obstoječo vseevropsko informacijsko mrežo o mineralnih surovinah in združuje kar 14 raziskovalnih, izobraževalnih in industrijskih partnerjev iz 12 držav.

Cilji projekta

Končni cilj projekta je izdelati register mineralnih surovin JV Evrope, ki bo pokril vrzel na tem področju in približal območje JV Evrope evropskim trgom. Vključitev držav JV Evrope v mrežo bo približala regijo industriji in investitorjem iz EU, hkrati pa ustvarila priložnosti za lokalno industrijo in omogočila boljše upravljanje z mineralnimi viri na nacionalni ravni. Projekt RESEERVE je zastavljen kot prvi korak strateško pomembnega in dolgoročnega približevanja držav JV Evrope EU standardom tudi na področju mineralnih surovin. V treh letih in treh mesecih trajanja projekta bo vzpostavljen register primarnih in sekundarnih mineralnih surovin JV Evrope, nekaj držav partnerk bo vključenih  v vseevropsko informacijsko mrežo o mineralnih surovinah. Projekt bo tako predstavljal izhodišče za prihodnje projekte, v okviru katerih se bodo v vseevropsko informacijsko mrežo postopoma vključevale vse države JV Evrope, prav tako pa tudi ostale države V in JV Evrope (Slovaška, Češka, Madžarska, Romunija in Bolgarija), ki zaenkrat v projekt RESEERVE niso vključene. Tekom izvedbe projekta bo vzpostavljena močna partnerska skupnost, z vključevanjem vseh deležnikov t.i. trikotnika znanja (raziskovalne, izobraževalne organizacije in industrija/podjetništvo), preko katere bodo zbrane že obstoječe in identificirane manjkajoče informacije o primarnih in sekundarnih surovinah v vseh šestih vključenih državah. Tako bodo zagotovljeni ustrezni podatki o mineralnih surovinah za evropsko industrijo, da bi le-ta lažje razširila svoje delovanje in investicije tudi v države JV Evrope. Z urejenim dostopom do podatkov bodo bistveno izboljšane zmogljivosti za upravljanje z mineralnimi surovinami tako na nacionalnem kot tudi na širšem regionalnem nivoju. Preneseno znanje partnerjev Skupnosti znanja in inovacij EIT RawMaterials v države JV Evrope bo pripomoglo k razvoju novih trgov za sodobne tehnologije, ustvarjanju priložnosti za zagonska, mala in srednje velika podjetja ter posledično k ustvarjanju novih delovnih mest in višji dodani vrednosti na področju mineralnih surovin v regiji.

Uvodni sestanek projektnih partnerjev v Ljubljani

Prvi sestanek projektnega konzorcija je Geološki zavod Slovenije gostil 12. in 13. junija 2018. Dogodek sta pozdravila in z nagovorom podprla direktor Geološkega zavoda Slovenije in predstavnik Skupnosti inovacij in znanja EIT RawMaterials. Na uvodnem srečanju se je pokazal velik interes partnerjev, tako z območja JV Evrope kot EU, da v nekaj več kot treh letih dosežemo zastavljene projektne cilje. Dogovorili smo se za prve aktivnosti, s katerimi bomo ugotovili stanje in vire podatkov na področju primarnih in sekundarnih mineralnih surovin v projektnem območju. Istočasno bomo identificirali tudi deležnike, ki so v vključenih državah aktivni na področju mineralnih surovin in s katerimi bo, za čim bolj uspešno izvedbo projekta, potekala intenzivna dvosmerna komunikacija.  Več informacij o projektu lahko dobite na spletni strani Geološkega zavoda Slovenije (www.geo-zs.si/) in skupnosti EIT RawMaterials (eitrawmaterials.eu).

Viri:

  • Draksler, et.al.. 2018. Aktivnosti Geološkega zavoda Slovenije v Jugovzhodni Evropi in priložnosti slovenskega gospodarstva na področju mineralnih surovin.
  • Rokavec et. al. 2018. Skupnost znanja in inovacij »KIC« EIT RawMaterials in aktivnosti GeoZS na tem področju. Geološki zavod Slovenije, Bilten mineralne surovine.
  • Draksler, et. al.. 2018. Vključevanje Zahodnega Balkana v EU in aktivnosti Geološkega zavoda Slovenije na tem področju.

     

 

 

 

 

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Preberite več
Mineral SI
Novice
Novice Hidromek Gorenjske hribe zavzeli Hidromekovi stroji

Podjetje Dehkatrade Cetin d.o.o je na Gorenjsko dostavilo že sedmi Hidromekov stroj, ki je tokrat bager goseničar HMK140LC - zmogljivost,...

Mineral SI
Novice
Novice Volvo CE Volvo CE prevzel podjetje CeDe

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) se je določil za nakup podjetja CeDe Group, ki prilagaja stroje za posebne namene.

Mineral SI
Novice
Novice Yanmar Yanmar VIO 57 6A

Yanmar VIO 57 6A je najbolj prodajan stroj v prodajnem programu slovenskega zastopnika Smaster d.o.o.

Mineral SI
Novice
Novice Hidromek Nov Hidromek HMK 220NLC H4

Na slovensko tržišče že prihaja nova serija bagrov znamke Hidromek.

Mineral SI
Novice
Novice BAUMA Skupina Construction 4.0

Na letošnji Baumi je potekalo prvo srečanje nove delovne skupine z naslovom Stroji v gradbeništvu 4.0, v okviru Združenja strojne...

Mineral SI
Novice
Novice Bobcat Nov model Bobcat E35 Z

Bobcat E35 Z, novi model mini bagra delovne mase 3.500 kg pri širini podvozja 1.750 mm nudi udobno delo ter vrtenje v širini podvozja in...

Mineral SI
Novice
Novice Dehkatrade Cetin Popolna kombinacija: Hidromek in MTB

Podjetje Dehkatrade Cetin d.o.o., generalni zastopnik blagovnih znamk Hidromek in MTB, je stranki na Dolenjsko dostavilo popolno...

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Mineralne surovine Naravni viri in gospodarjenje z njimi - primer gradbenega materiala, prod, II. del

Zemlja je pokrita[1] z veliko količino vode, približno 71% površine in skoraj 1,973 milijard kubičnih metrov prostornine. Od tega...