Recikliranje rudarskih in metalurških odpadkov projekt RIS-RECOVER
Recikliranje rudarskih in metalurških odpadkov projekt RIS-RECOVER
  28.09.2018  |  13:35
Čas branja: 3 min
Znano je, da je Evropa na področju mineralnih surovin močno uvozno odvisna (letni delež EU v globalni proizvodnji surovin je samo 5 %), kar še posebej velja za nekatere elemente periodnega sistema in nekatere druge snovi, ki jih je EU proglasila za kritične surovine.

TEKST: Ana Mladenovič, Kim Mezga, Petra Vrhovnik, Alenka Mauko Pranjić, Zavod za gradbeništvo Slovenije; Robert Šajn, Jasminka Alijagić, Geološki zavod Slovenije

V dokumentu z naslovom Critical Raw Materials (CRMs) iz leta 2017 (Evropska komisija, 2017; zadnja izdaja) je trenutno uvrščenih 27 takšnih snovi; od kovin, kot so npr. antimon, kobalt in skandij, do premoga za pridobivanje koksa in kavčuka.  Namen tega dokumenta je periodičen pregled stanja in identifikacija surovin, za katere zaradi geopolitičnih razlogov obstaja tveganje glede oskrbe in ki so obenem zelo pomembne za evropsko industrijo in verige vrednosti znotraj te industrije. Ta dokument je tudi podlaga za aktualno strategijo (in po potrebi njeno korekcijo), ki na eni strani vzpostavlja ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti evropskega sektorja surovin in po drugi strani zagotavlja finančna sredstva za implementacijo te strategije. Najbolj pomembna programa na področju surovin sta EIT RawMaterials in Horizont 2020; čeprav je slednji bolj kompleksen in poleg surovin pokriva tudi druga področja.

EIT RawMaterials

EIT je kratica za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, ki je bil ustanovljen leta 2008 kot neodvisno telo Evropske unije. Njegova glavna naloga je spodbujanje sodelovanja med podjetji, izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami (trikotnik znanja) ter s tem ustvarjanje ustreznega okolja za inovacijo in podjetništvo v Evropi. Inštitut ima trenutno aktivnih 6 skupnosti znanja in inovacij (KIC), ki se osredotočajo na aktualne družbene izzive: podnebje, digitalna tehnologija, zdravje, prehrana, inovativne energije in surovine. Skupnost za surovine je EIT RawMaterials, z ambiciozno misijo, spremeniti odvisnost od surovin v strateško moč Evrope. To naj bi dosegli s pospeševanjem konkurenčnosti in rastjo evropskega surovinskega sektorja, predvsem s pomočjo radikalnih inovacij in podjetništva. Najpomembnejša področja so: (a) raziskave in ocena potenciala evropskih surovin, (b) rudarjenje v zahtevnih okoljih in inovativni, trajnostni rudniki, (c) povečana snovna učinkovitost v mineralnih in metalurških procesih, (d) nadomeščanje kritičnih snovi v proizvodih ter njihova optimizacija, (e) recikliranje in optimizacija vrednostnih verig za boljše proizvode ter (f) načrtovanje proizvodov in storitev za krožno gospodarstvo. Slovenska partnerja v konzorciju EIT RawMaterials sta Zavod za gradbeništvo Slovenije in Geološki zavod Slovenije. Za finančna sredstva lahko kandidirajo tudi inštitucije oz. podjetja, ki niso partnerji EIT RawMaterials in sicer tako, da se povežejo z enim od partnerjev.

Projekt RIS-RECOVER

V nadaljevanju je na kratko predstavljen eden od uspešnih projektov, RIS-RECOVER, s polnim naslovim »Regionalna inovacijska shema za ekstrakcijo kritičnih surovin brez odlaganja odpadkov«. Gre za triletni projekt, ki se je začel v letošnjem letu. V projektu sodeluje šest partnerjev iz Slovenije, Republike Makedonije, Avstrije in Belgije. Koordinator je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), medtem, ko so partnerji Geološki zavod Slovenije (GeoZS), Gradbeni inštitut Makedonije (GIM), Univerza Goce Delčev Štip, Montanuniversität Leoben in Flemish Institute for Technological Research (VITO). Vrednost celotnega projekta, ki ga pretežno financira EIT RawMaterials, je okrog pol milijona evrov. Projekt naslavlja dva splošna problema. Prvi se nanaša na dejstvo, da je, kot posledica razvite rudarske in metalurške dejavnosti v preteklosti, na področju Zahodnega Balkana ogromno rudarskih in metalurških deponij. Ker so bili izkoristki kovin v preteklosti razmeroma nizki, je v teh deponijah še veliko kovin, med njimi tudi tiste, ki so na listi že omenjenih kritičnih surovin. Po drugi strani te deponije predstavljajo trajen vir sproščanja kovin v okolje in posledično povzročajo hude ekološke probleme v lokalnem okolju. Drugi problem, ki ga naslavlja projekt, je splošna nerazvitost in zaostajanje držav Zahodnega Balkana, migracije (zlasti mladih izobražencev) ter nizka inovativnost in politična nestabilnost regije. Tema projekta je identificirati stanje na izbranih rudarskih in metalurških deponijah (Pb, Zn, Cu, As, Cr, ...) v Republiki Makedoniji (slike 1, 2 in 3) in preveriti, kako se lahko tehnološko in cenovno učinkovito izločijo kovine, ki se nahajajo v teh deponijah, kakšna je njihova količina in kateri postopki so za to najbolj primerni. Pomemben del projekta je »zero waste« pristop, to pomeni, da material, ki ostane po ekstrakciji kovin, predstavlja surovino za aplikacije v gradbeništvu. Da bi bile predlagane rešitve realno izvedljive v praksi, je potrebno vzpostaviti mrežo in sodelovanje med deležniki vzdolž celotne vrednostne verige (od lastnikov rudnikov, predelovalcev, končnih uporabnikov surovin, ponudnikov opreme, izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij, pa tudi zakonodajalcev in laične javnosti). Tudi to je pomemben cilj projekta.

Referenca: Evropska komisija, 2017. Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o seznamu kritičnih surovin za EU za leto 2017. COM(2017) 490 final (13. 09. 2017), Bruselj. Dostopno na https:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2017:0490:FIN:SL:PDF (17. 09. 2018).

 

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Preberite več
Mineral SI
Vozila
Vozila MAN / BAUMA MAN bo na Baumi 2019 predstavil številne novosti

MAN bo izkoristil sejem Bauma 2019 za predstavitev vozil, motorjev in sistemov za pomoč vozniku, ki so združeni v poseben sklop za...

Mineral SI
Vozila
Vozila Scania / Izredni tovor Petosna Scania S730

Nizozemsko podjetje Te Kloeze-Bruyl je v svoj vozni park tovornjakov za izredne prevoze vključilo Scanio S730 v konfiguraciji 10×4*6.

Mineral SI
Novice
Novice Hidromek Največji dostavljen bager Hidromek v 2018

Največji dostavljen bager v Sloveniji podjetja Dehkatrade Cetin d.o.o. v letu 2018 je Hidromekov bager goseničar HMK 370 LC HD.

Mineral SI
Novice
Novice Yanmar / ViO82 Nov Yanmar bager za urbano okolje

Yanmar Construction Equipment Europe je predstavil svoj novi midi bager ViO82, ki naj bi bil posebej primeren za gradbena dela v urbanih...

Mineral SI
Vozila
Vozila Scania / Bauma Učinkovitost je v prvem planu

Za leto 2019 je Scania pripravila dodatne izboljšave svojih motorjev DC 09 in DC 13, slednje pa temeljijo na manjšem trenju pogonskih...

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Gradbeni žerjavi Potain Ferokov žerjavi in Manitowoc Crane Group z novostmi na sejmu Bauma 2019, München

Razmere v gradbenem sektorju, ki je že drugo leto v močnem porastu tako v Sloveniji kot na drugih bližnjih trgih, vplivajo tudi na...

Mineral SI
Novice
Novice CASE / Bauma Kombinirano Case krmiljenje za grederje

Case bo na Baumi 2019 predstavil svojo inovativno kombinacijo krmiljenja za grederje. Krmiljenje združuje industrijsko standardne kontrole...

Mineral SI
Novice
Novice Liebherr / Bauma "Together. Now & Tomorrow."

V prevodu »Skupaj. Sedaj & Jutri.« je skupni slogan družbe Liebherr, pod katerim se bo predstavila na sejmu Bauma 2019.