Recikliranje rudarskih in metalurških odpadkov projekt RIS-RECOVER
Recikliranje rudarskih in metalurških odpadkov projekt RIS-RECOVER
  28.09.2018  |  13:35
Čas branja: 3 min
Znano je, da je Evropa na področju mineralnih surovin močno uvozno odvisna (letni delež EU v globalni proizvodnji surovin je samo 5 %), kar še posebej velja za nekatere elemente periodnega sistema in nekatere druge snovi, ki jih je EU proglasila za kritične surovine.

TEKST: Ana Mladenovič, Kim Mezga, Petra Vrhovnik, Alenka Mauko Pranjić, Zavod za gradbeništvo Slovenije; Robert Šajn, Jasminka Alijagić, Geološki zavod Slovenije

V dokumentu z naslovom Critical Raw Materials (CRMs) iz leta 2017 (Evropska komisija, 2017; zadnja izdaja) je trenutno uvrščenih 27 takšnih snovi; od kovin, kot so npr. antimon, kobalt in skandij, do premoga za pridobivanje koksa in kavčuka.  Namen tega dokumenta je periodičen pregled stanja in identifikacija surovin, za katere zaradi geopolitičnih razlogov obstaja tveganje glede oskrbe in ki so obenem zelo pomembne za evropsko industrijo in verige vrednosti znotraj te industrije. Ta dokument je tudi podlaga za aktualno strategijo (in po potrebi njeno korekcijo), ki na eni strani vzpostavlja ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti evropskega sektorja surovin in po drugi strani zagotavlja finančna sredstva za implementacijo te strategije. Najbolj pomembna programa na področju surovin sta EIT RawMaterials in Horizont 2020; čeprav je slednji bolj kompleksen in poleg surovin pokriva tudi druga področja.

EIT RawMaterials

EIT je kratica za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, ki je bil ustanovljen leta 2008 kot neodvisno telo Evropske unije. Njegova glavna naloga je spodbujanje sodelovanja med podjetji, izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami (trikotnik znanja) ter s tem ustvarjanje ustreznega okolja za inovacijo in podjetništvo v Evropi. Inštitut ima trenutno aktivnih 6 skupnosti znanja in inovacij (KIC), ki se osredotočajo na aktualne družbene izzive: podnebje, digitalna tehnologija, zdravje, prehrana, inovativne energije in surovine. Skupnost za surovine je EIT RawMaterials, z ambiciozno misijo, spremeniti odvisnost od surovin v strateško moč Evrope. To naj bi dosegli s pospeševanjem konkurenčnosti in rastjo evropskega surovinskega sektorja, predvsem s pomočjo radikalnih inovacij in podjetništva. Najpomembnejša področja so: (a) raziskave in ocena potenciala evropskih surovin, (b) rudarjenje v zahtevnih okoljih in inovativni, trajnostni rudniki, (c) povečana snovna učinkovitost v mineralnih in metalurških procesih, (d) nadomeščanje kritičnih snovi v proizvodih ter njihova optimizacija, (e) recikliranje in optimizacija vrednostnih verig za boljše proizvode ter (f) načrtovanje proizvodov in storitev za krožno gospodarstvo. Slovenska partnerja v konzorciju EIT RawMaterials sta Zavod za gradbeništvo Slovenije in Geološki zavod Slovenije. Za finančna sredstva lahko kandidirajo tudi inštitucije oz. podjetja, ki niso partnerji EIT RawMaterials in sicer tako, da se povežejo z enim od partnerjev.

Projekt RIS-RECOVER

V nadaljevanju je na kratko predstavljen eden od uspešnih projektov, RIS-RECOVER, s polnim naslovim »Regionalna inovacijska shema za ekstrakcijo kritičnih surovin brez odlaganja odpadkov«. Gre za triletni projekt, ki se je začel v letošnjem letu. V projektu sodeluje šest partnerjev iz Slovenije, Republike Makedonije, Avstrije in Belgije. Koordinator je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), medtem, ko so partnerji Geološki zavod Slovenije (GeoZS), Gradbeni inštitut Makedonije (GIM), Univerza Goce Delčev Štip, Montanuniversität Leoben in Flemish Institute for Technological Research (VITO). Vrednost celotnega projekta, ki ga pretežno financira EIT RawMaterials, je okrog pol milijona evrov. Projekt naslavlja dva splošna problema. Prvi se nanaša na dejstvo, da je, kot posledica razvite rudarske in metalurške dejavnosti v preteklosti, na področju Zahodnega Balkana ogromno rudarskih in metalurških deponij. Ker so bili izkoristki kovin v preteklosti razmeroma nizki, je v teh deponijah še veliko kovin, med njimi tudi tiste, ki so na listi že omenjenih kritičnih surovin. Po drugi strani te deponije predstavljajo trajen vir sproščanja kovin v okolje in posledično povzročajo hude ekološke probleme v lokalnem okolju. Drugi problem, ki ga naslavlja projekt, je splošna nerazvitost in zaostajanje držav Zahodnega Balkana, migracije (zlasti mladih izobražencev) ter nizka inovativnost in politična nestabilnost regije. Tema projekta je identificirati stanje na izbranih rudarskih in metalurških deponijah (Pb, Zn, Cu, As, Cr, ...) v Republiki Makedoniji (slike 1, 2 in 3) in preveriti, kako se lahko tehnološko in cenovno učinkovito izločijo kovine, ki se nahajajo v teh deponijah, kakšna je njihova količina in kateri postopki so za to najbolj primerni. Pomemben del projekta je »zero waste« pristop, to pomeni, da material, ki ostane po ekstrakciji kovin, predstavlja surovino za aplikacije v gradbeništvu. Da bi bile predlagane rešitve realno izvedljive v praksi, je potrebno vzpostaviti mrežo in sodelovanje med deležniki vzdolž celotne vrednostne verige (od lastnikov rudnikov, predelovalcev, končnih uporabnikov surovin, ponudnikov opreme, izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij, pa tudi zakonodajalcev in laične javnosti). Tudi to je pomemben cilj projekta.

Referenca: Evropska komisija, 2017. Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o seznamu kritičnih surovin za EU za leto 2017. COM(2017) 490 final (13. 09. 2017), Bruselj. Dostopno na https:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2017:0490:FIN:SL:PDF (17. 09. 2018).

 

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Preberite več
Mineral SI
Vozila
Mineral SI
Novice
Novice Investicije v gradbeništvu Investicije v gradbeništvo se povečujejo

Po najnovejših podatkih je bila vrednost gradbenih del za 4,5 odstotka višja kot mesec prej in za kar 18,9 odstotka višja kot novembra...

Mineral SI
Novice
Novice Gradbeni projekti Trenutno največje gradbišče v Sloveniji

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, si je 11.12.2018 ogledala potek gradbenih del na največjem gradbišču v Sloveniji....

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Gradbeni projekti Kaj bomo gradili v letu 2019...

Obseg naložb Direkcije za infrastrukturo v cestno omrežje je letos hitro zrasel, nekoliko manj naložb je bilo v železniško...

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Napovedi Kaj v letu 2019 pričakujejo gradbeniki?

Pri napovedih za drugo leto so slovenski gradbinci previdni oziroma ne pričakujejo bistvenih sprememb, še naprej pa opozarjajo na...

Mineral SI
Novice
Novice ZAS - Združenje asfalterjev Slovenije Dan asfalterjev 2018

29. novembra 2018 je že tradicionalno potekal Dan asfalterjev v organizaciji Združenja asfalterjev Slovenije. Dogodek, že sedmi po...

Mineral SI
Novice
Novice ZAS - Združenje asfalterjev Slovenije Skupni sestanek izvršilnega odbora EAPA in ZAS

Sestanek Izvršilnega odbora EAPA (European Asphalt Pavement Association) je bil po letu 2003 ponovno organiziran v Ljubljani. Potekal je...

Mineral SI
Vozila
Vozila MAN TGS Xlion Kralj gradbišč

S tremi gnanimi osmi, hidrostatičnim pogonom krmiljene osi in številnimi tehnološkimi rešitvami za uporabo izven urejenih cest je MAN...