Nadaljevanje naraščajočega trenda
Nadaljevanje naraščajočega trenda
  21.07.2018  |  11:13
Čas branja: 8 min
Odbor evropskih proizvajalcev gradbenih strojev (CECE), ki predstavlja in zastopa interese okoli 1.200 podjetij iz 13 držav, je izdal redno letno poročilo za leto 2018, ki vsebuje pregled makroekonomskih razmer v Evropi, pregled stanja v gradbeništvu in rudarstvu ter industriji gradbene mehanizacije.

Evropska industrija gradbenih strojev predstavlja približno 5% celotne gradbene industrije v Evropi in približno 20% svetovne proizvodnje gradbenih strojev. Gre predvsem za mala in srednje velika podjetja, med njimi pa obstajajo tudi velike evropske ali multinacionalne družbe s proizvodnimi zmogljivostmi v Evropi. Ne glede na to, ali gre za male ali velike proizvajalce, je skupni imenovalec  njihova inovacija, tehnološki napredek, široka paleta izdelkov in velika zapletenost proizvodnih procesov.

Pregled makroekonomskega položaja

Vrednost investicij v evroobmočju je imela lani 3,9-odstotno rast. To so spodbudili ugodnejši pogoji financiranja, povečano tržno povpraševanje in močno poslovno zaupanje. Prav tako se je zmanjšala negotovost, visoka stopnja izkoriščenosti obstoječih zmogljivosti, večja dobičkonosnost podjetij in potreba po modernizaciji pa so spodbudile investicije. Na splošno so se naložbe v stroje in opremo v evrskem območju v letu 2017 poveča le za 3,8%, po 5,5-odstotni močni rasti v letu 2016, kar je posledica izjemno visoke rasti 27,9% na Irskem. Napovedi za leto 2018 kažejo, da bodo naložbe ponovno oživile z letno stopnjo rasti 4,5%, preden se bodo leta 2019 znižale na 3,7%.

Gradbeni sektor

Rast povpraševanja v gradbenem sektorju je spodbudila večja gospodarska rast in blagodejen vpliv na dohodek gospodinjstev. Poleg tega so se povečali tudi korporativni dobički, prav tako pa so se izboljšale tudi javne finance. Nizke obrestne mere, pa tudi priseljevanje in notranji migracijski tokovi, so dodatno podprli rast gradbenega sektorja v Evropi. Število gradbenih dovoljenj ostaja visoko,  najvišje od leta 2011. Na splošno so se naložbe v gradnjo v euroobmočju povečale za 4,1% leta 2017, v številnih državah, ki so se med letoma 2004 in 2007 pridružile EU še bolj, zahvaljujoč projektom, ki se financirajo iz evropskih skladov. Stanovanjski segment je bil gonilna sila dejavnosti gradbenega sektorja leta 2017, vendar je še vedno pod ravnijo leta 2008 in ta se močno razlikuje od države do države.

Nestanovanjske stavbe v Evropi predstavljajo 32% celotnega gradbenega sektorja. Velika Britanija je največji nerezidenčni trg v Evropi, sledijo ji Nemčija, Francija, Italija in Španija. Sedanja raven dejavnosti v nestanovanjski gradnji je relativno visoka, vendar je še vedno za 15% nižja kot v letu 2008. Trenutne napovedi predvidevajo, da je ta segment trga leta 2017 dosegel vrhunec in se v prihodnjih letih upočasnil. Spremembe nekaterih trendov v komercialnem sektorju, predvsem v maloprodaji, bodo gotovo vplivale na upadanje gradbene dejavnosti. Tu se misli na vse večji vpliv elektronske trgovine, pa tudi na učinkovitejšo uporabo pisarniških prostorov v poslovnih stavbah. Vendar pa rast e-trgovine na drugi strani povečuje povpraševanje po skladiščnih in logističnih zmogljivostih. Približno 20% celotne realizacije grad benega sektorja se nanaša na infrastrukturo. In v tem segmentu trga se čuti določeno okrevanje, vendar ne tako močno kot v drugih segmentih. Sedanja raven dejavnosti je še vedno precej manjša kot v obdobju tik pred finančno krizo leta 2008. V povprečju je bilo v letu 2017 porabljenih 2,0% BDP za naložbe v infrastrukturo. Geografsko je bila v Srednji in Vzhodni Evropi ta stopnja 2,8% BDP, v zahodni Evropi 1,9%. Večji investicijski cikel na vzhodu lahko razložimo z večjo potrebo po obnovi obstoječe in izgradnji nove infrastrukture. Najvišja investicijska vrednost je bila zabeležena na Norveškem in Finskem, kar je razloženo z zahtevnim terenom in velikimi razdaljami med mesti. Leta 2017 je bila tretjina naložb v infrastrukturni segment povezana z gradnjo cest.

 

Železnice predstavljajo 15%, druge panoge prevoza pa 7% (večinoma investicije v letališča, celinske plovne poti in rečna pristanišča). To pomeni, da ne-prometna infrastruktura predstavlja približno 45% trga v tem segmentu. Najmočnejši segmenti naložb v infrastrukturo v letu 2017 so bile ceste, železnice in telekomunikacije. Številne države so se v preteklih letih soočile z velikimi finančnimi izzivi zaradi visokih primanjkljajev in višine javnega dolga ter so močno zmanjšale vlaganja v infrastrukturo. Vendar vedno bolj izrazite težave s preobremenjenostjo cestnega prometa in ozkimi grli v železniškem prometu silijo vse več evropskih držav v intenzivnejše naložbe v prometno infrastrukturo. Dva največja trga za gradnjo železnic v letu 2017 sta bili Nemčija in Italija. Dejavnosti energetskega sektorja so bile najvišje na trgu Velike Britanije, predvsem zaradi večjih projektov izgradnje elektrarn. V Franciji pa so telekomunikacije zavzele najvišje mesto kar se tiče infrastrukturnih projektov.

Rudarski sektor

Po dolgoletnem upadanju se je rudarski sektor v letu 2016 začel globalno stabilizirati. Analiza iz leta 2017 kaže, da je bil dosežen nadaljnji napredek, trendi rasti trga pa so se ohranjali s povišanjem cen surovin, kapitalskimi izdatki in rastjo proizvodnje. Ker se splošna donosnost izboljšuje, rastejo tudi obeti, da bodo vodilna svetovna rudarska podjetja zagnala povečano povpraševanje po rudarskih strojih in opremi. Najnovejša analiza strokovnjakov iz te industrije kaže, da bodo v letu 2018 naložbe v stroje in opremo predstavljale približno 35% vseh kapitalskih izdatkov rudarskih podjetij, vendar bodo v glavnem odvisne od trenutne donosnosti in dolgoročnih naložbenih načrtov. Največje povpraševanje je bilo leta 2017 po vrsti strojev za bagre in buldožerje, kar je za 27% več kot leto prej. Geografsko se rudarski sektor v Avstraliji in Rusiji širi od leta 2017, vendar pa so bili tudi v Afriki in Južni Ameriki doseženi dobri rezultati. Najslabše okrevanje je bilo zabeleženo v Severni Ameriki, Evropi in na Bližnjem vzhodu. Presenetljivo močno povpraševanje po strojih še vedno prihaja iz rudnikov premoga, v katere je bilo leta 2017 poslano kar 47% svetovne proizvodnje, merjeno po količini, po številu enot. Kljub povečanemu povpraševanju v lanskem letu je celotni trg rudarskih strojev še vedno vsaj za 50% nižji od rekordov v letu 2012. Vendar pa se pričakuje, da bo ugoden trend gibanja cen mineralnih surovin in rasti povpraševanja še naprej spodbujal naraščajoče povpraševanje po teh strojih.

Trg gradbenih strojev

Prodaja gradbenih strojev za zemeljska dela v Evropi (vključno z Rusijo in Turčijo) se je leta 2017 povečala za 18% in dosegla količino 170.000 enot. To je največji letni obseg prodaje od gospodarske krize leta 2008./09. Trije vodilni trgi po obsegu prodaje - Nemčija, Velika Britanija in Francija - so dosegli dvomestne stopnje rasti, in sicer med 10% in 20%. Beneluks (+ 20%) in Avstrija / Švica (+ 9%), skupaj s skandinavskimi državami (+ 14%)  je zahodnoevropski trg gradbenih strojev tako nadaljeval pozitiven razvoj in so vsi trenutno na visoki ravni prodaje. Mediteranska regija je imela leta 2017 tudi zelo visoko rast prodaje, kar je 35%, vodilne države z najboljšimi rezultati pa so bile Italija in Španija. Vendar pa je jasno, da bo polna oživitev prejšnjih ravni povpraševanja dolga pot za te trge. Trgi srednje in vzhodne Evrope (+ 27%) so po letu 2016 ponovno našli pot do rasti. V letu 2017 so standardni in težki gradbeni stroji (+22%) doživeli nekoliko večjo rast kot kompaktni stroji (+ 16%). Vse kategorije izdelkov, razen kombiniranih bagrov - nakladalcev in motornih grederjev, katerih prodaja se je nekoliko zmanjšala zaradi manjšega povpraševanja na turškem trgu - so pustile dvomestne stopnje rasti prodaje. V kategorijah velikih količin prodaje se je povpraševanje po mini bagrih povečalo za 23%, za kompaktne nakladalce za 17% in za bagre goseničarje za 18%. Poleg tega se je prodaja težkih nakladalcev na kolesih povečala za 26%, bagrov na kolesih pa za 24%. V kategorijah z manjšim obsegom prodaje najboljše rezultate dosegajo težji modeli buldožerjev, togi prekucniki in zglobni prekucniki. Glavni razlogi za to so obnovitev  rudarskega sektorja in sektorja izkoriščanja mineralnih surovin, določena hitrost pri izgradnji cest in povečano povpraševanje s strani najemnikov. Skupno povpraševanje po najemu strojev je bilo leta 2017 zelo močno, saj so številna podjetja začela obnovo ali razširitev svojih strojnih parkov.

 

Gradbeni stroji za gradnjo cest

Prodaja strojev za gradnjo cest v Evropi se je v letu 2017 povečala za 9% in se prav tako vrnila na nekdanje tržne količine od časa pred veliko gospodarsko krizo. V prvih letih je najhitrejšo in največjo rast prodaje doseglo okrevanje segmenta cestnih gradbenih strojev. Če pogledamo države, je največji Nemški trg cestnih gradbenih strojev zabeležil rahlo zmanjšanje prodaje v višini 3% v letu 2017 po rekordnih visokih ravneh v preteklem letu. Francija, ki je uvrščena kot drugo največje tržišče v Evropi, Velika Britanija pa kot tretje sta dosegli trdno rast v višini 17 oziroma 11%. Skandinavski trgi so bili tudi odlični, saj je bilo prodanih 18% strojev za gradnjo cest. Avstrija in Švica (+ 10%) sta tudi dosegli visoko povpraševanje, kakor tudi Benelux (+ 3%). Tudi okrevanje v južni Evropi se je leta 2017 povečalo, z 19-odstotno rastjo prodaje. Vendar so razlike med severom in jugom na tem segmentu trga veliko bolj izrazite kot v segmentu strojev za zemeljska dela. V srednji in vzhodni Evropi se je trg gradnje cest povečal za 15%, pri čemer je ruski trg prevladujoče povpraševanje in je dosegel najvišjo stopnjo rasti v Evropi z uglednih 32%. Kategorija  strojev za kompaktiranje je največja z vidika volumna, oz. prodanih enot. Ta je dosegla rast prodaje nekoliko pod povprečjem leta 2017 - samo 8%, vključno s prodajo vibracijskih plošč. V težkem segmentu strojev za kompaktiranje so bili rezultati boljši, pri čemer je bila rast prodaje 11-odstotna. V tem segmentu so bili najbolj dinamični izdelki enojni valjarji in kanalni kompaktorji, na drugi strani pa je prodaja asfaltnih finišerjev v letu 2017 ostala na enaki ravni.

Betonska tehnika

Trend nadpovprečne rasti segmenta strojev in opreme za visoko gradbeno in betonsko tehnologijo, ki se je začel leta 2016, se je nadaljeval tudi v letu 2017. Spodbujanje rasti gradnje v stanovanjskem in nestanovanjskem segmentu gradbenega sektorja je prodaja teh strojev in opreme že tretje leto zapored zabeležila rast. Vendar pa je ta segment še vedno v zgodnji fazi okrevanja, saj so številni trgi, ki so med krizo doživeli zlom še vedno na zelo nizki ravni povpraševanja. Prodaja betonske opreme v Evropi se je leta 2017 povečala za 11%, s povečanjem tekom leta. Po prodaji le 5% v prvem četrtletju je trg v zadnjem četrtletju dosegel 18-odstotno rast. Podobno kot leta 2016 je bila najuspešnejša skupina izdelkov avto-mešalci s prodajo  11%. Prodaja betonskih črpalk in lahke opreme (žage in vibratorji) se je tudi povečala, medtem ko so betonski mešalni sistemi ohranjali enako raven prodaje. Prodaja betonskih baz v Evropi ni uspela slediti letu 2016 in ta kategorija izdelkov se je leta 2017 zmanjšala.

Stolpni žerjavi

Leta 2017 se je prodaja stolpnih žerjav povečala za 36%, zaradi česar je to najhitreje rastoči segment gradbenih strojev v Evropi. Največji zagon na trgu je bil zabeležen v zadnjem četrtletju, ko je prodaja dosegla 50-odstotno rast glede na isto četrtletje leta 2016. Leta 2016 je Francija zamenjala Nemčijo kot največji trg v tem segmentu in ohranila svoj vodilni položaj leta 2017 pri 40-odstotni rasti. Vendar pa je Nemčija dosegla še višjo stopnjo rasti leta 2017, skoraj 60%. Drugi pomembni evropski trgi so v letu 2017 dosegli zelo različne  rezultate.

 

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Preberite več
Mineral SI
Novice
Novice Hidromek Gorenjske hribe zavzeli Hidromekovi stroji

Podjetje Dehkatrade Cetin d.o.o je na Gorenjsko dostavilo že sedmi Hidromekov stroj, ki je tokrat bager goseničar HMK140LC - zmogljivost,...

Mineral SI
Novice
Novice Volvo CE Volvo CE prevzel podjetje CeDe

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) se je določil za nakup podjetja CeDe Group, ki prilagaja stroje za posebne namene.

Mineral SI
Novice
Novice Yanmar Yanmar VIO 57 6A

Yanmar VIO 57 6A je najbolj prodajan stroj v prodajnem programu slovenskega zastopnika Smaster d.o.o.

Mineral SI
Novice
Novice Hidromek Nov Hidromek HMK 220NLC H4

Na slovensko tržišče že prihaja nova serija bagrov znamke Hidromek.

Mineral SI
Novice
Novice BAUMA Skupina Construction 4.0

Na letošnji Baumi je potekalo prvo srečanje nove delovne skupine z naslovom Stroji v gradbeništvu 4.0, v okviru Združenja strojne...

Mineral SI
Novice
Novice Bobcat Nov model Bobcat E35 Z

Bobcat E35 Z, novi model mini bagra delovne mase 3.500 kg pri širini podvozja 1.750 mm nudi udobno delo ter vrtenje v širini podvozja in...

Mineral SI
Novice
Novice Dehkatrade Cetin Popolna kombinacija: Hidromek in MTB

Podjetje Dehkatrade Cetin d.o.o., generalni zastopnik blagovnih znamk Hidromek in MTB, je stranki na Dolenjsko dostavilo popolno...

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Mineralne surovine Naravni viri in gospodarjenje z njimi - primer gradbenega materiala, prod, II. del

Zemlja je pokrita[1] z veliko količino vode, približno 71% površine in skoraj 1,973 milijard kubičnih metrov prostornine. Od tega...